اخبار و اطلاع‌رسانی قابلیت حذف نمایش اطلاعات دارندگان دامنه ir. از بخش WHOIS